Tekniken att gjuta smycken introducerades i Sverige i mitten på 1960-talet. 1970 fick Birgitta Andersson möjlighet att förvärva modern utrustning för smyckestillverkning och startade då företaget Ba Konstgjuteri.

Bolaget startades 1970 av Birgitta som ett renodlat smyckesgjuteri. Genom åren har företaget utvecklats till ett bolag för smyckesproduktion och 3D teknik som tillfredställer all smaker och önskemål.

Karl-Axel Andersson

Birgittas son Karl-Axel, arbetade under studietiden extra i företaget och fick på så sätt den grundläggande kunskapen i smyckesgjutning. Under många år arbetade Birgitta och Karl-Axel tillsammans varefter Karl-Axel succesivt under 1980-talet övertog ledningen av företaget.


Karl-Axels son Johan Andersson KierulfBa Konstgjuteri drivs fortfarande som ett familjeföretag. På liknande sätt som vid den förra generationsväxlningen arbetar nu Karl-Axel sida vid sida med sin son Johan som nu övertagit ledningen av företaget. Vi säkerställer därmed att  kunskaper och metoder om den traditionella smyckestillverkningen förs vidare och utvecklas i nya tekniker och miljöer.

Idag finns även en verksamhet som syftar till att familjemedlemmar i den tredje generationen ska ges förutsättningar att över tid lära sig mer
om – och involveras i – verksamheterna knutna till familjen.

Under ledning av Karl-Axel Andersson och Johan Andersson Kierulf ligger det långsiktiga arbetet med att de familjemedlemmarna i den tredje generationen ges rätt förutsättningar och inspiration att lära sig mer om verksamheterna, värderingarna och familjens historia.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för nästa generation att ta stafettpinnen vidare över tid - till framtiden.