Ba Konstgjuteri AB startades 1970 av Birgitta Andersson som ett renodlat smyckesgjuteri. Genom åren har företaget utvecklats till ett bolag för smyckesproduktion och 3D teknik som tillfredställer all smaker och önskemål.

Karl-Axel Andersson hjälpte sin mamma under studietiden och från av 80-talet blev han den drivande kraften att föra företaget in i den nya gjuttekniken.
Ba Konstgjuteri drivs forfarande som familjeföretag, nu under ledning av tredje generationen.

Karl-Axels son Johan Andersson Kierulf har med hjälp av sin pappa fört Ba Konstgjuteri in i nästa fas där datakunskap är helt avgörande. Sedan 2016 är Johan företagets VD.

Under de 50 år som gått, har verksamheten successivt växt och idag Ba Konstgjuteri ett av de ledande smyckestillverkarna i Sverige.

Idag finns även en verksamhet som syftar till att familjemedlemmar i den tredje generationen ska ges förutsättningar att över tid lära sig mer
om – och involveras i – verksamheterna knutna till familjen.

Under ledning av Karl-Axel Andersson och Johan Andersson Kierulf ligger det långsiktiga arbetet med att de familjemedlemmarna i den tredje generationen ges rätt förutsättningar och inspiration att lära sig mer om verksamheterna, värderingarna och familjens historia.

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för nästa generation att ta stafettpinnen vidare över tid - till framtiden.