Goldsmith's work

We goldsmiths Ba Foundry feel a great passion and love for the goldsmith, vilket är en förutsättning om man under mycket lång tid ska kunna utveckla den kunskap och erfarenhet som krävs i ett värdens mest komplexa konsthantverk.

Flera av våra guldsmeder har över 20 years of experience. Det skapar en trygghet hos kunden att veta att uppdraget utförs så bra och professionellt som det över huvud taget är möjligt, med ett resultat som verkligen överraskar i ordets positiva bemärkelse, and we take our responsibility that this be done cost-effectively with the utmost seriousness.

The goldsmiths of Ba Art Foundry is additionally talented authors with extensive experience, which is a must, to know how a piece of jewelery to be designed properly.

We carry everything from repairs, production goldsmith and recast the heavy jewel Works, if you require, not good, but perfect results - call our goldsmiths: 08-669 93 22